Din trädgård, ditt bidrag till miljön

Många önskar idag att leva i samklang med naturen, man känner ansvar för miljön och vill ta hand om vår jord.

Du kan som trädgårdsägare tänka i termerna kretslopp och ekologi.

  • Kompostera och därmed ta tillvara den jord och näring trädgården bjuder på
  • Plantera växter som trivs i din trädgårds naturliga miljö för att på så sätt minska på bevattningen
  • Använd dig av växter som lockar och är bra för våra medhjälpare i trädgården, insekterna och andra små djur
  • Växter behöver näring men övergödsla inte
  • Samla regnvatten för att inte använda vårt dyrbara dricksvatten till bevattning
Det går att leda vatten från stuprör direkt till rabatt eller damm. Att samla i tunnor och större behållare är bra för att spara vatten till regnfria dagar.
  • Spara befintliga träd och plantera fler
Förutom att skapa otroliga skönhetsvärden, suger träden upp regnvatten, skyddar mot översvämningar och stormvindar. De lagrar koldioxid, renar luften och minskar mängden dagvatten som behöver tas omhand.

Trädens kronor ger välbehövlig skugga både till oss människor och växterna runt dem. Marken under dem torkar inte ut lika fort som om solens strålar nått dit.

Det märks säkert att jag älskar träd, de skänker oss så mycket skönhet och nytta. Vi ska ha i minnet att "träden är livsnödvändiga för oss". Vi klarar oss inte utan deras hjälp men de klarar sig utmärkt utan vår.
Naturskyddsföreningar runt om i Europa har börjat kräva att skogar, som medel i kampen mot klimatförändringar, måste få bli gamla.
Det fordras tusentals träd för att varenda enskild människa för att vi ska kunna andas.

 "Look deep into nature, and you will understand everything better."


Albert Einstein