Naturinspirerad, böljande perennplantering

Nyplanterad perennrabatt

En stor perennrabatt är nyplanterad i månadsskiftet april/maj. Det ser inte så märkvärdigt ut än. Bevattningsslangar är utlagda för att vattnet ska komma dit där det gör nytta utan onödigt vattenslöseri.

Praktfull plantering

Så här vill vi ha en perennrabatt, växter som kompletterar varandra och vävs ihop till en helhet.

Ett halvår senare

Mitten av september samma år och plantering har fullständigt exploderat. Läget är soligt och med uttorkande vindar så valet av växter är som alltid viktigt för ett bra resultat.

En torr och svår slänt där det inte velat växa något

Uppdrag; stenig, torr slänt där vattnet rinner av. Vad planterar man där?
Nepeta, sesleria och kärleksört klarar detta läge med bravur.

Trädgård med prio på välkomnande entré 

Uppdrag; planera en ny trädgård. Prio ett, en välkomnande entré med bra parkeringsmöjligheter 

En grundplan där fokus är lagt på framsidan En mjukt rundad gräsmatta, en frukostvrå med insynskydd och trevliga planteringar


Trädgård för umgänge

Uppdrag; en ny trädgård ska planeras med pergolor, olika sittplatser och planteringar, här en funktionsplan

Nu börjar det, häcken är först ut


Ny plantering med vattenkanal

Uppdrag; en plantering som ska göras om, vissa växter och material ska återanvändas

En rak vattenkanal i centrum flankerad av buxbomsklot med en underplantering av blå nepeta. Rosorna syns inte än men de lär  växa till sig


Trädgård för sommarboende
Uppdrag; Insynsskydd mot grannen. Åtgärda gräsmattan som inte fungerar, svårskötta slänter och det stora trimningsbehovet

För att inte helt stänga till sattes en armeringsmatta som spaljé för klätterväxter, perenner med lång blomning planterades som marktäckare. Längs rabatter och trädäck läggs kantsten. Gräsmattan görs om.

Uppdrag; öppet men skymt. På samma sätt som mot grannen sätts armeringsmattor men här lämnas luckor. 
Två nya planteringar ger färg och mjukar upp en trädgård med raka former. Ny gräsmatta och kantsten runt planteringar och trädäck.

Ny Entreé
Uppdrag; ny trappa och uppdaterad framsida och entré

En generös och välkomnande entré, med stor öppen trappa där det finns plats för krukor både på  och vid sidan om. Här behövs en plantering som "väller över" och rundar av det kantiga som stenytorna står för.


Norrviken i Båstad
Uppdrag; att planera planteringar som är återkommande, hållbara och attraherar humlor och bin. Här ett hav som håller sig blått från juni-oktober. I planteringens nav är valet att sätta sommarblommor för att kunna skifta karaktär på planteringen från olika år.
Uppdrag, samma som ovan och även här är valet perenner som antingen ska blomma länge eller kunna klippas ner för att komma tillbaka med ett nytt flor. Jätteverbenan ger höjd och är tänkt att bara finnas ett år och sedan bytas mot något annat för att det ska bli variation till nästa år.

Naturinspirerat i Torekov

Uppdrag; plantering med inspiration från omgivande natur. Här nyplanterat.

Växtval, odlade arter av vilda växter såsom ljung, timjan, backnejlika, gräs och en.

Litet vattenblänk med plantering runt
Uppdrag; fyll med växter
Växtval, vintergrönt, sen- och tidigblommande perenner, vajande gräs

En liten radhustomt som behöver nytänk på fram- och baksida
Uppdrag; ta bort "dansbanan" det trädäck som tidigare täckte jordytan. Önskan är en egen gräsplätt och rosor i mängd
En häck av rosen 'Leonardo da Vinci' planterades ut mot gatan, Ghislaine de Feligonde har fått ta tjänst som klätterros mot de låga planket. Mot däcket sattes en blandning av olika rosablommande rosor 
Uppdrag; grönt och blommigt 
Runda former och stora planteringar lättar upp de grå singel och stenytorna.

En besvärlig slänt på båda sidor om trappan

Uppdrag; täck slänten på ett snyggt sätt

En bevattningsslang lades ut för att säkerställa att vattnet kommer dit det ska och inte landar längst ner. Eftersom här fanns besvärligt rotogräs, blev det tvunget att använda markduk. Växtval, till större del är det buskar som klarar sig utan någon särskild skötsel, såsom stephanandra, weigela, tok och benved. Syren, magnolia och körsbärsbenved står för höjden.