"Jaga inte mer fritid,
skaffa dig i stället ett

liv som du inte vill vara ledig ifrån!"
Okänd

Känsla för grönt

Känsla för grönt är jag, Annika Nilsson, utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner som brinner för mitt yrke. 

Det ger mig glädje och tillfredsställelse varje gång jag kan lämna över en vacker välskött trädgård, ett nybeskuret träd som äntligen får luft och kan andas eller en trädgårdsdesign som jag vet fungerar i praktiken.

Jag strävar efter att arbeta på ett hållbart sätt och grundprinciperna är

  • Kännedom om det "gröna", om växtligheten. Vilka växter som trivs var och hur du bäst tar hand om din trädgård och det som växer där.
  • Planera det "gröna" rummet. Trädgårdsdesign för hela eller delar av trädgården.  En trädgård ska passa in i ditt liv och i de befintliga omgivningarna.
  • "Grönt tänk", omtanke om vår miljö. Hur vi sparar på de resurser vi har och gynnar den biologiska mångfalden.

Jag innehar Yrkesbevis i

  • Växtkännedom
  • Skötsel och förvaltning av utemiljö
  • Beskärning och trädvård