Plantering

Vårglädje

En härligt glad vårrabatt med blandade blomfärger och vackra blad.

Sommarplantering

Stora ytor kräver att man håller tungan rätt i mun så rätt antal växter köps in.

Vårlökar

Nog så viktigt är att inte glömma bort vårens tidigaste.
Även plantering kräver färdighet och kunskap. Olika växter ska planteras på olika djup och med olika planteringsavstånd, vilket ofta benämns med plantans c/c avstånd i trädgårdslitteratur.

Planteringar blir vackrast om man väljer att göra en större sammanhängande yta och blanda perenner, buskar och träd.
Växterna trivs också bättre än om man gräver en grop i gräsmattan och sätter ner en ensam buske.
Även skötseln förenklas om man har större planteringar.
"Att ha jordiga händer är inte att vara smutsig... det är att ha en bit av livet i sin hand"
Okänd